Privacyverklaring

We gaan bij Lumière Fotografie heel zorgvuldig om met informatie die we verwerken. Dit geldt ook voor persoonsgegevens. Dat moet ook, want de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan het verwerken van informatie. Dit privacy statement beschrijft hoe Lumière Fotografie invulling geeft aan de AVG. Dit privacy statement is ook bedoeld als informatie aan derden van wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Lumière Fotografie verwerkt namelijk vaak persoonsgegevens voor klanten. Daarmee wordt dan een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Lumière Fotografie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Lumière Fotografie.

Hoe kan contact worden opgenomen?

Er kan altijd contact met ons worden opgenomen. Voor vragen over persoonlijke data en voor het uitoefenen van je rechten rond je persoonlijke data kun je het beste mailen naar peter@fotografie.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lumière Fotografie kan persoonsgegevens verwerken als gebruik wordt gemaakt van onze diensten, onze website of als iemand zelf persoonsgegevens verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: naam, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres en gegevens over surfgedrag. Lumière Fotografie verwerkt zelf geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Lumière Fotografie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het opnemen van contact (telefonisch of per e-mail);
  • het uitvoeren van diensten;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • het beveiligen van de website;
  • het verbeteren van de werking van de website;
  • het voldoen aan een bewaarplicht.

De redenen waarom persoonsgegevens worden verwerkt zijn bij Lumière Fotografie vaak een overeenkomst die wordt uitgevoerd (het leveren van diensten of een mogelijke arbeidsovereenkomst), soms mondelinge of schriftelijke toestemming (nieuwsbrief), soms een wettelijke verplichting (bewaarplicht) en heel soms een gerechtvaardigd belang (beveiliging website, verbeteren werking website).

Klanten van Lumière Fotografie kunnen ook worden uitgenodigd voor speciale aanbiedingen ontvangen. De nieuwsbrief biedt altijd een mogelijkheid tot afmelden.

Welke bewaartermijnen hanteren we?

Lumière Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is of toegestaan. Hoe lang is afhankelijk van de soort persoonsgegevens. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd.

Soort persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

   

NAW gegevens

Duur overeenkomst

Tot intrekking toestemming

Uitvoeren overeenkomst

Mondelinge toestemming

Gerechtvaardigd belang

Contactgegevens

Duur overeenkomst

Uitvoeren overeenkomst

IP-adres

Tot intrekking toestemming

Toestemming

Gegevens over surfgedrag

Tot intrekking toestemming

Toestemming

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Lumière Fotografie deelt persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst of als er een wettelijke verplichting is.

Lumière Fotografie wordt ondersteund door Service Providers die diensten voor ons uitvoeren. Zij kunnen toegang hebben tot de omgeving waarin wij persoonsgegevens bewaren. Dat gebeurt altijd op basis van een overeenkomst, waarin garanties worden gegeven over de omgang met persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met cookies?

De website van Lumière Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics cookies. De informatie van de Google Analytics cookies wordt geanonimiseerd verwerkt en niet gedeeld met Google. Cookies zijn bestandjes die worden opgeslagen op het apparaat dat wordt gebruikt (PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt als deze website voor de eerste keer wordt bezocht. Deze cookies zorgen voor een goede werking van de website. Het zijn geen persoonsgegevens. Opgeslagen cookies kunnen ook altijd worden gewist in een browser. De browser kan ook zo worden ingesteld dat er geen cookies worden opgeslagen. Meer informatie vind u op onze cookies pagina.

Hoe kunnen persoonsgegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd?

Persoonsgegevens kunnen altijd worden bekeken, gewijzigd of gewist. Toestemming die is gegeven kan altijd worden ingetrokken. Bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens kan ook, net als het overdragen van persoonsgegevens. Lumière Fotografie zal dan wel vragen om identificatie. Voor vragen over persoonlijke data en voor het uitoefenen van je rechten rond je persoonlijke data kun je het beste mailen naar peter@lumierefotografie.nl Klachten over de verwerking van persoonsgegevens horen wij graag. Een klacht kan ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Uiteraard doen wij er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beschermen. Laat het ons vooral weten als er sprake lijkt van misbruik. Lumière Fotografie beveiligt persoonsgegevens op de volgende manieren:
  • beveiligingssoftware (virusscanner, firewall);
  • beveiligde internetverbindingen; internetstandaarden voor authenticatie van email;
  • beveiligde omzetting van domeinnaam naar IP-adres met digitale handtekening;
  • gedragsprotocollen rond de verwerking van persoonsgegevens.

Laatste wijzigingen

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 feb. 2021.