Objectief of lens?

Wanneer spreek je nu van een lens en wanneer van een objectief. In de volksmond hoor je vaak dat er gesproken wordt over “de lens op de camera”. In principe is dit juist omdat een objectief uit 1 lens kan bestaan.

Een lens is gemaakt van glas, of een heldere kunststofsoort waarmee lichtbundels divergerend  (de lichtstralen gaan uit elkaar), of  convergerend,  (de lichtstralen gaan naar elkaar toe) gemaakt worden.  Een holle lens werkt divergerend en een bolle lens is convergerend.

Een modern foto-objectief is opgebouwd uit meerdere lenzen die op hun beurt weer onderverdeeld kunnen zijn in groepen. Het gebruik van meerdere lenzen in een objectief is noodzakelijk om onder andere afbeeldingsfouten te corrigeren die zich voordoen  bij het gebruik van enkelvoudige lenzen, zodat de afbeelding zo zuiver mogelijk wordt weergegeven.