Polarisatiefilter

Met een circulair polarisatiefilter (afk. CPL), wordt het licht selectief gefilterd, Het licht wordt door een CPL slechts in één lichtrichting doorgelaten. Hierdoor kun je onder andere reflecties verwijderen uit etalages en wateroppervlakken. Wolken luchten worden mooier doordat de witte wolkenpartijen afsteken tegen een strakblauwe lucht.

Het gebruik van een CPL levert een groter kleurcontrast op. Bij het fotograferen van een vochtig grasveld of een bosbodem, kunnen kleuren wat flets en grauw zijn. Met het gebruik van een CPL wordt deze fletsheid weggefilterd waardoor kleur en contrast zullen verbeteren.

Water zonder polarisatiefilter

Foto genomen van water oppervlak zonder polarisatiefilter.

Dezelfde foto met gebruik van polarisatiefilter.

Water met polarisatiefilter
Landschap zonder polarisatiefilter

Foto genomen van wolkenpartij zonder polarisatiefilter.

Dezelfde foto met gebruik van polarisatiefilter.

Landschap met polarisatiefilter