Vogelperspectief

Het omgekeerde van het kikvorsperspectief is het vogelperspectief.  Foto’s genomen vanuit een “Vogel” standpunt worden van bovenaf genomen. Het onderwerp bevindt zich duidelijk lager. De foto’s geven een ruimtelijk en overzichtelijk beeld.

Bij een hoog standpunt komt de horizon vaak bovenin de foto te liggen. De onderwerpen lijken kleiner dat wat ze in werkelijkheid zijn. Bij vogelperspectief is het niet perse noodzakelijk om vanuit een hoge positie de foto te nemen, zoals bij dronefotografie.

Het gaat om het perspectief en dat verkrijg je ook als je bijvoorbeeld je voeten fotografeert  terwijl je rechtop staat en de camera loodrecht naar beneden richt. In een interieur kan het gebruikt worden om bijvoorbeeld een figuur of patroon aangebracht in een vloer te benadrukken of om een wenteltrap meer dynamiek te geven.